Kompletní pohřební služby

Zajistíme kompletní pohřební služby spojené s úmrtím.

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník. Na té nejvyšší úrovni provádíme:

  • převozy zesnulých po celé ČR
  • kremační obřady
  • pohřby do země
  • církevní rozloučení v kostele
  • smuteční kytice a věnce
  • rozptyly na všech rozptylových loučkách v Praze včetně okrajových hřbitovů v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích a Uhřiněvsi
  • uložení uren

Uspokojíme i velmi náročného zákazníka - veškeré služby provádíme v několika cenových kategoriích.

Smuteční hostinu naše pohřební služba nezajišťuje.

Postup při úmrtí doma

Při úmrtí doma je třeba zavolat záchrannou službu nebo pohotovostního lékaře, aby vystavil ohledací listy. Pohřební služba odveze zemřelou/ého na patalogii, pokud je ohledávajícím lékařem nařízena pitva. Pokud není pitva nařízena odveze pohřební služba do svých chladících zařízení. Pozůstalí si vyberou pohřební službu a můžou zařídit pohřeb.

Postup při úmrtí v nemocnici

Při úmrtí v nemocnici dostanete telegram, který slouží zároveň jako doklad pro pohřební službu. V nemocnici si vyzvednete věci po zemřelé/m a můžete si vybrat pohřební službu a zařídit pohřeb.

Pokud telegram nemocnice nezasílá a oznámení dostanete telefonicky, pak je třeba zajít do nemocnice pro věci po zemřelé/m, vydají Vám potvrzení o úmrtí (některé nemocnice toto potvrzení nedávají) a můžete si vybrat pohřební službu a zařídit pohřeb.

Ukázky smuteční vazby

1220
1918
1716
1514
1321